Ubezpieczenia & Centrum Finansowe

Lidia Suchocka

85-097 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 58
(Dworzec PKS)

1 2 3
 

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

Wychodząc na przeciw wymaganiom klientów, storzyliśmy serwis internetowy, który mamy nadzieję przybliży Państwu ofertę naszej firmy. Na naszej stronie umieściliśmy informacje, dzięki którym możecie Państwo poznać profil działalności naszego przedsiębiorstwa oraz uzyskać informacje jak skontaktować się z nami.

Centrum Ubezpieczeniowe - Lidia Suchocka jest firmą świadczącą usługi z zakresu ubezpieczeń.

Nasza firma pomoże Państwu dokonać wyboru optymalnego ubezpieczenia lub pakietu ubezpieczeniowego dla klientów indywidualnych oraz firm. Proponujemy Państwu szeroką gamę produktów z wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo swój cenny czas potrzebny na zapoznanie się z aktualna ofertą na rynku.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla każdego posiadacza samochodu, który jest zarejestrowany w Polsce. Nawet gdy jesteś właścicielem samochodu, którego nie używasz masz obowiązek zawarcia umowy OC. Jest to polisa, która zabezpiecza kierowcę przed pieniężnymi następstwami szkód przez niego wyrządzonych.

czytaj więcej
 

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia regulują OWU opracowane i zatwierdzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

czytaj więcej
 

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.
czytaj więcej

 

Ubezpieczenie w Życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym skierowane jest do wszystkich osób fizycznych, zwłaszcza dla posiadaczy nieruchomości i osób, które wynajmują lub są najemcami nieruchomości. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Ciebie, Twoje dziecko i osoby przez Ciebie zatrudnione, na przykład opiekunka do dziecka od konsekwencji finansowych wynikających z wyrządzenia szkód osobom trzecim.

czytaj więcej
 

Ubezpieczenia majĄtkowe

Ubezpiecznia majątkowe – to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.


czytaj więcej